Rreth World Vision

Rreth World Vision

World Vision është një organizatë ndërkombëtare e krishterë, zhvillimi dhe advokimi. Synimet e saj përqendrohen te mirëqenia e fëmijëve përmes zhvillimit komunitar dhe programeve humanitare afatgjata. World Vision e filloi veprimtarinë e vet më 1950 dhe, aktualisht, vepron në pothuajse 100 vende. Ajo administrohet nga një bord ndërkombëtar, me anëtarë të caktuar nga bordet e saj kombëtare. World Vision ka një staf me mbi 45,000 vetë.

World Vision e ofron asistencën e vet në bazë të nevojave, pavarësisht përkatësisë fetare. World Vision filloi të punonte në Shqipëri më 1999, si përgjigje ndaj krizës së refugjatëve kosovarë. Qysh atëherë, fokusin e vet e ka zhvendosur te zhvillimi dhe mbështetja afatgjatë për fëmijët dhe të rinjtë më në nevojë.


Misioni Ynë

WorldVision është një partneritet ndërkombëtar i të krishterëve, misioni i të cilëve është që të ndjekin Zotin dhe Shpëtimtarin Jezus Krisht në punën me të varfrit dhe të shtypurit, për të nxitur transformimin njerëzor, për të kërkuar drejtësi dhe për të dhënë dëshmi për lajmin e mirë të Mbretërisë së Perëndisë.

Vizioni Ynë

Vizioni ynë për çdo fëmijë, jeta në tërësinë e saj....

...Lutja jonë për çdo zemër, dëshira për ta bërë atë realitet.

Vlerat Tona Thelbësore

 • Ne jemi të Krishterë
 • Ne jemi të përkushtuar ndaj të varfërve
 • Ne i vlerësojmë njerëzit
 • Ne jemi administrator
 • Ne jemi partnerë
 • Ne jemi të gjindshëm


 

World Vision në Shifra

Rreth 136,000

fëmijë në Shqipëri jetojnë në varfëri

Ka rreth 54,000

fëmijë, më të vegjël se 16 vjeç që punojnë

Sipas vlerësimeve, 345,00

të moshave 15-24 vjeç janë të papunë

50 %

e të gjithë fëmijëve vuajnë nga forma të ndryshme abuzimi si: ndëshkimi fizik, ngacmimi nga moshatarët, puna e fëmijëve, gjakmarrja, abuzimi seksual, si dhe trafikimi brenda ose jashtë vendit.

Rreth 55,000

fëmijë jetojne vetëm me një prind dhe 31,000 janë jetimë.

Sipas vlerësimeve, 62,000

fëmijë kanë braktisur arsimimin për shkak të varfërisë, qëndrimit të prindërve, gjakmarrjes ose martesave të hershme

Rreth 30,000

fëmijë jetojnë në zona të prirura për fatkeqësi natyrore

Shqipëria ka të paktën 51,000

dhe ndoshta, deri në 85,000 fëmije me aftësi të kufizuara. Sipas të dhënave zyrtare, ndoshta jo më tepër se 9,000 e tyre dihet të jenë regjistruar në shkollë.

Na Kontaktoni

 • Rruga “Skënderbej”, Ndërtesa Gurten,
  Kati 2, Tirana, Albania
 • Phone: +355 4 2419601
 • Email: info@tungjatjeta.al

Na Ndiqni